Asociación Cultural Casa de Galicia de Andorra

Os fins principais desta asociación son:

  • Promover contactos e actividades destinadas a fomentar o coñecemento da cultura e foclore galegos.
  • Facilitar a comunicación e contacto cultural entre todos os galegos residentes en Andorra.
  • Fomentar actividades deportivas, recreativas e benéficas.
  • Prestar apoio e orientación aos emigrantes galegos que o necesiten.